Dags att ansöka om höstens bidrag

Menswear Project av Alex Luonto och Iiris Kamari, Generation 2020 på Amos Rex. Foto Jani Laukkanen

Två gånger i året tar Konstsamfundet emot ansökningar i februari och i september. Från och med 1.9. till och med 30.9. är ansökningsomgångarna inom media och publikationer, medborgaraktivitet, musik, scenkonst och yrkesutbildning öppna. Dessutom kan man ansöka om bidrag för film- och medieproduktion som beviljas tillsammans med Svenska kulturfonden inom ramen för filmsamarbetet.

I september kan också den som är doktorand, post doc eller motsvarande och forskar i Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria ansöka om Amos Anderson-stipendiet. Stipendiet, som berättigar till tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante, beviljas i samarbete med stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Läs mer om Amos Anderson-stipendiet på stiftelsens hemsida irfrome.org/.

meny