Arkivet

20.12.2018 | Stipendier

I hösten 2018 stipendieomgång delades 749 870 € ut i regionerna

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.

20.12.1018 | Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann

Under sitt första verksamhetsår har Amos Rex haft över en halv miljon besökare.