Välkommen på pressvisning: Generation 2023

07.03.2023 Ida Kukkapuro

Amos Rex

Generation 2023 -utställningen på Amos Rex presenterar verk av konstnärer i åldern 15–23 år. Med över 60 utställda verk, behandlar utställningen teman som naturens tillstånd, identitetsfrågor och självförverkligande samt digital trötthet. Utställningen pågår från 29 mars till 20 augusti.

Välkommen på pressvisning: Generation 2023.

Generation 2023:s konstnärer söker efter nya sätt att närma sig vår tids största frågor. Många av dem riktar våra blickar mot samlevnaden mellan människa och natur och vår tillvaro i staden. Verken avspeglar också de känslor den globala pandemin orsakade och dess effekter på den mentala hälsan. Andra verk tar upp minne, kultur- och könsidentitet och ifrågasätter utseendenormer. 

“Generation-triennalen är ett av Amos Rex djärvaste projekt. Vart tredje år får vi tillfälle att bekanta oss med den nya generationens konstnärer och deras berättelser och synvinklar på olika saker. Det känns betydelsefullt att ge unga konstnärer detta utrymme”, säger utställningens kurator Anastasia Isakova.  

Utställningen är mångsidig också vad gäller de olika teknikerna: det bjuds på måleri, fotografi, textilkonst, konstgrafik, skulptur, mediekonst och scenkonst.  

”Många konstnärer undersöker olika stilar och material. Mer traditionella tekniker förenas modigt med till exempel artificiell intelligens och 3D-printing”, berättar utställningens andra kurator Krista Mamia.  

Det kom inalles 1004 verkförslag. Juryn valde ut 50 konstnärer och arbetspar bland de passionerade och högklassiga ansökningarna.

Verken presenteras här.

Konstnärerna till utställningen Generation 2023 har valts av en urvalsjury ledd av koreografen och regissören Ima Iduoze. Till juryn hörde konstnärerna från den tidigare utställningen Generation 2020 Anna-Karoliina Vainio och Alex Luoto, Amos Rex museichef Kai Kartio samt utställningens kuratorer Anastasia Isakova, Krista Mamia och Laura Porola

Performativa verk för oss mot nya synvinklar

Performativa verk har ända från början utgjort en oskiljaktig del av Generation-utställningen. Den inbjuder utställningspubliken att ta sig an konsten som en gemensam upplevelse när verken framförs i utställningssalen.  

”De performativa verken på Generation-utställningene ruskar milt om museiinstitutionen och dess invanda mönster och ger oss nya synvinklar.Vi ges tillfälle att fundera över hur vi själva placerar oss i utställningsrummet och får följa med hur samarbetet mellan en scenartist och ett livlöst material fungerar”, berättar kurator Laura Porola.  

Föreställningarna äger rum i april, maj och augusti.  


Generation 2023, 29.3.– 20.8.2023
Utställningen har kuraterats av Anastasia Isakova, Krista Mamia och Laura Porola.

I samarbete med:
Föreningen Konstsamfundet, Nuori taide, Tero Saarinen Company

Läs också

12.12.2023

Amos Rex utställningar 2024 handlar om empati, trauma och klimatdata

17.11.2023

Kieran Long blir chef på Amos Rex i februari

12.10.2023

Ryoji Ikeda skapade nya verk specifikt för Amos Rex