Konstsamfundet

11.02.2020 | Konstsamfundet

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.

16.12.2019 | Konstsamfundet

Hösten 2019 delade Konstsamfundet ut 2 411 800 € i understöd

Under sitt första verksamhetsår har Amos Rex haft över en halv miljon besökare. Museet öppnades 30.8.2018 med teamLab-utställningen och dessutom har Amos Rex även presenterat René Magritte, Studio Drift och Ars Fennica-kandidaterna. Totalt 503 700 människor besökte Amos Rex under första året.

04.11.2019 | Konstsamfundet

Planeringen av Helsingfors gamla busstation till ett biograf- och restaurangkomplex framskrider

Planerna på ett kulturcentrum i den gamla busstationsbyggnaden, som skulle inrymma biografsalar och restauranger samt ett utrymme för olika evenemang, går vidare till fortsatt behandling inom Helsingfors stad.

07.06.2019 | Konstsamfundet

Konstsamfundet ämnar köpa Helsingfors stads andel i Glaspalatset

Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår Glaspalatset i sin helhet i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags ägo.

31.05.2019 | Konstsamfundet

Våren 2019 delade Konstsamfundet ut 1 985 650 € i understöd

Under våren 2019 har Föreningen Konstsamfundet r.f. delat ut totalt 1 985 650 € i understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt stöd till filmproduktioner.

20.12.1018 | Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann

Under sitt första verksamhetsår har Amos Rex haft över en halv miljon besökare.