Konstsamfundet

07.06.2019 | Konstsamfundet

Konstsamfundet ämnar köpa Helsingfors stads andel i Glaspalatset

Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår Glaspalatset i sin helhet i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags ägo.

31.05.2019 | Konstsamfundet

Våren 2019 delade Konstsamfundet ut 1 985 650 € i understöd

Under våren 2019 har Föreningen Konstsamfundet r.f. delat ut totalt 1 985 650 € i understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt stöd till filmproduktioner.

20.12.1018 | Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann

Under sitt första verksamhetsår har Amos Rex haft över en halv miljon besökare.